Privacy verklaring

De Stempelwinkel, gevestigd aan Doctor van der Hoevenlaan 27a 7211 AK Eefde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.De-Stempelwinkel.nl

De Stempelwinkel, Doctor van der Hoevenlaan 27a 7211 AK Eefde

Telefoon 0575521139

Jetske Masmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van De Stempelwinkel Zij is te bereiken via info@de-stempelwinkel.nl

 

De Stempelwinkel respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via de website wordt verkregen.

Deze informatie wordt door De Stempelwinkel niet verkocht aan, gedeeld met of verhuurd aan derden.

De enige persoon die inzage heeft in de gegevens is Jetske Masmeijer, de eigenaresse van De Stempelwinkel.

 

Voor het verwerken en verzenden van de bestellingen verzamelt De Stempelwinkel de volgende gegevens:

 

  • Algemene gegevens: Tijdens het bestellen vult u uw naam, adres, postcode en woonplaats in. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te verzenden.
  • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de verzendkosten en over de wijze van betalen. Zodra de betaling is ontvangen wordt u via uw e-mailadres geïnformeerd dat de bestelling wordt verzonden, indien van toepassing inclusief track and trace gegevens.
  • Uw telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt bij dringende vragen over uw bestelling, of wanneer het opgegeven e-mailadres niet werkt.

 

Betalen van de bestelling loopt niet via de website. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar het opgegeven bankrekeningnummer via uw eigen bank, of u kunt betalen via Paypal.

 

Bewaartermijn: De bestellijsten worden na afhandeling van de bestelling gebruikt voor de administratie. De fiscale bewaarplicht hiervoor is 7 jaar, daarna wordt de administratie vernietigd.

 

Nieuwsbrief: Wie geïnteresseerd is in de nieuwsbrief van De Stempelwinkel kan zich hiervoor per e-mail aanmelden, of via een intekenlijst in de winkel of op een beurs.

Hiervoor vult u uw e-mailadres in en eventueel uw naam.

De nieuwsbrief wordt nooit ongevraagd toegezonden.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment door een e-mail te sturen naar info@de-stempelwinkel.nl .

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Stempelwinkel en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons-gegevens sturen naar info@de-stempelwinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . De Stempelwinkel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stempelwinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@de-stempelwinkel.nl