Stampscapes Dieren

4 x 7 cm

2 x 4 cm

167A Bear

€ 2,95

167A Bear

€ 2,95

1½ x 2½ cm

426A Bear in water

€ 2,95

426A Bear in water

€ 2,95

2½ x 2½ cm

314G Beaver dam

€ 9,35

314G Beaver dam

€ 9,35

5 x 16 cm

315C Beaver lg

€ 4,45

315C Beaver lg

€ 4,45

2½ x 6 cm

316A Beaver sm

€ 2,95

316A Beaver sm

€ 2,95

1 x 2½ cm

009B Buck lg

€ 3,70

009B Buck lg

€ 3,70

2½ x 3½ cm

008A Buck sm

€ 2,95

008A Buck sm

€ 2,95

1½ x 2½ cm

415B Caribou lg

€ 3,70

415B Caribou lg

€ 3,70

3 x 4 cm

416A Caribou sm

€ 2,95

416A Caribou sm

€ 2,95

2 x 2½ cm

154B Cow

€ 3,70

154B Cow

€ 3,70

2½ x 3½ cm

172A Cow grazing

€ 2,95

172A Cow grazing

€ 2,95

1½ x 2½ cm

157A Cow pair

€ 2,95

157A Cow pair

€ 2,95

1½ x 2½ cm

402A Coyote

€ 2,95

402A Coyote

€ 2,95

2½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

1½ x 2½ cm

4½ x 6 cm

2½ x 4 cm

3 x 3½ cm

1½ x 2½ cm

227A Dog walk

€ 2,95

227A Dog walk

€ 2,95

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

342E Eagle head

€ 6,70

342E Eagle head

€ 6,70

6 x 6 cm

5½ x 5½ cm

2½ x 2½ cm

3 x 3½ cm

2 x 2 cm

170A Egret

€ 2,95

170A Egret

€ 2,95

1½ x 2½ cm

471B Elk lg

€ 3,70

471B Elk lg

€ 3,70

2,2 x 2,5 cm

472A Elk sm

€ 2,95

472A Elk sm

€ 2,95

1,3 x 1,5 cm

3½ x 5½ cm

113B Flock lg

€ 3,70

113B Flock lg

€ 3,70

2½ x 3½ cm

4 x 10 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

2½ x 6½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

112A Flock sm

€ 2,95

112A Flock sm

€ 2,95

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 11 Palms with huts

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

302A Gulls

€ 2,95

302A Gulls

€ 2,95

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 12 Lighthouse

5 x 6 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

3 x 4 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

424D Heron lg

€ 5,20

424D Heron lg

€ 5,20

7½ x 7½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

425B Heron sm

€ 3,70

425B Heron sm

€ 3,70

3½ x 3½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

171A Horse

€ 2,95

171A Horse

€ 2,95

1½ x 2½ cm

2½ x 4½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

173A Horseback

€ 2,95

173A Horseback

€ 2,95

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

168A Lady on horse

€ 2,95

168A Lady on horse

€ 2,95

1½ x 2½ cm

403C Lady rider lg

€ 4,45

403C Lady rider lg

€ 4,45

4½ x 4½ cm

 

404A Lady rider sm

€ 2,95

404A Lady rider sm

€ 2,95

2½ x 2½ cm

260C Loon

€ 4,45

260C Loon

€ 4,45

2½ x 5½ cm

 

6 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

3½ x 4½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

2½ x 5½ cm

5 x 7 cm

3½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

14 x 21 cm

De namen van de stempels staan niet op het rubber, alleen op de papieren afbeelding.

14 x 21 cm

De namen van de stempels staan niet op het rubber, alleen op de papieren afbeelding.

14 x 21 cm

De namen van de stempels staan niet op het rubber, alleen op de papieren afbeelding.

14 x 21 cm

De namen van de stempels staan niet op het rubber, alleen op de papieren afbeelding.

2 x 2½ cm

1 x 2 cm

158A Prairie dog

€ 2,95

158A Prairie dog

€ 2,95

1½ x 2½ cm

174A Salmon

€ 2,95

174A Salmon

€ 2,95

0,5 x 2 cm

474A Skier and dog

€ 2,95

474A Skier and dog

€ 2,95

2,5 x 2,8 cm

162A Solo duck

€ 2,95

162A Solo duck

€ 2,95

1½ x 2½ cm

155A Spotted horse

€ 2,95

155A Spotted horse

€ 2,95

1½ x 2 cm

 

14 x 21 cm

alleen op bestelling leverbaar

14 x 21 cm

alleen op bestelling leverbaar

3,5 x 4 cm

3 x 4 cm

430B Wolf howling

€ 3,70

430B Wolf howling

€ 3,70

3 x 4½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

405D Wolf lg

€ 5,20

405D Wolf lg

€ 5,20

3½ x 6½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

431E Wolf on rock

€ 5,35

431E Wolf on rock

€ 5,35

4½ x 10 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

406B Wolf sm

€ 3,70

406B Wolf sm

€ 3,70

2 x 3½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

1½ x 4 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

3½ x 11½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

2 x 7½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set