Stampscapes Winter

14 x 21 cm

361G Snow field

€ 7,40

361G Snow field

€ 7,40

7½ X 11 cm

362C Snow texture

€ 3,70

362C Snow texture

€ 3,70

2½ x 7½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 14 The snowy terrain

360G Snowy bank

€ 7,40

360G Snowy bank

€ 7,40

5 x 16 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 14 The snowy terrain

358I Snowy brook

€ 8,90

358I Snowy brook

€ 8,90

7 x 14 cm

 

357F Snowy covered bridge

€ 6,25

357F Snowy covered bridge

€ 6,25

6½ x11 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 14 The snowy terrain

359G Snowy creek

€ 7,40

359G Snowy creek

€ 7,40

7½ x 11 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 14 The snowy terrain

364B Snowy rocks med

€ 3,10

364B Snowy rocks med

€ 3,10

2½ x 4 cm

365A Snowy rocks sm

€ 2,45

365A Snowy rocks sm

€ 2,45

1 x 2 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 14 The snowy terrain

366C Winter bush

€ 3,70

366C Winter bush

€ 3,70

4 x 4½ cm

367B Winter twigs lg

€ 3,10

367B Winter twigs lg

€ 3,10

2½ x 4 cm

368A Winter twigs sm

€ 2,45

368A Winter twigs sm

€ 2,45

2½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 14 The snowy terrain