Stampscapes Mensen

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

2,5 x 4 cm

2½ x 3½ cm

300A Body surfer

€ 2,95

300A Body surfer

€ 2,95

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 5 Waves

2½ x 5½ cm

011B Canoe lg

€ 3,70

011B Canoe lg

€ 3,70

2½ x 3½ cm

010A Canoe sm

€ 2,95

010A Canoe sm

€ 2,95

1½ x 2½ cm

3 x 4 cm

228A Couple

€ 2,95

228A Couple

€ 2,95

1½ x 2½ cm

111A Diver

€ 2,95

111A Diver

€ 2,95

1½ x 2½ cm

227A Dog walk

€ 2,95

227A Dog walk

€ 2,95

1½ x 2½ cm

475A Explorer

€ 2,95

475A Explorer

€ 2,95

1 x 2 cm

031A Fisherman

€ 2,95

031A Fisherman

€ 2,95

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

461B Fishing boy

€ 3,70

461B Fishing boy

€ 3,70

3 x 4 cm

169A Group hike

€ 2,95

169A Group hike

€ 2,95

1½ x 2½ cm

045B Hangglider lg

€ 3,70

045B Hangglider lg

€ 3,70

2½ x 3½ cm

044A Hangglider sm

€ 2,95

044A Hangglider sm

€ 2,95

1½ x 2½ cm

1½ x 2½ cm

161A Hikers m/f

€ 2,95

161A Hikers m/f

€ 2,95

1½ x 2½ cm

2½ x 4½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

173A Horseback

€ 2,95

173A Horseback

€ 2,95

1½ x 2½ cm

479A Ice dancing

€ 2,95

479A Ice dancing

€ 2,95

1,5 x 2,5 cm

2 x 2,2 cm

1,6 x 2,3 cm

1,8 x 2 cm

391A Kayak (¾)

€ 2,95

391A Kayak (¾)

€ 2,95

2 x 3½ cm

390A Kayak (side)

€ 2,95

390A Kayak (side)

€ 2,95

2 x 4 cm

168A Lady on horse

€ 2,95

168A Lady on horse

€ 2,95

1½ x 2½ cm

403C Lady rider lg

€ 4,45

403C Lady rider lg

€ 4,45

4½ x 4½ cm

 

404A Lady rider sm

€ 2,95

404A Lady rider sm

€ 2,95

2½ x 2½ cm

433B Lady sitting

€ 3,70

433B Lady sitting

€ 3,70

2½ x 4 cm

2 x 5 cm

0,7 x 1,2 cm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

476B Mountaineers

€ 3,70

476B Mountaineers

€ 3,70

2,7 x 2,8 cm

14 x 21 cm

De namen van de stempels staan niet op het rubber, alleen op de papieren afbeelding.

14 x 21 cm

De namen van de stempels staan niet op het rubber, alleen op de papieren afbeelding.

14 x 21 cm. Wordt alleen als sheet geleverd.

De namen van de stempels staan niet op het rubber, alleen op de papieren afbeelding.

 

Video Moonlight dancer

Video Holographic dreamer part 1

Video Holographic dreamer part 2

Video Moonlight dreamer

Video Goddess of the sunbeams

Video Dancing moonbeams

2 x 2½ cm

1 x 2 cm

175A Peddlers

€ 2,95

175A Peddlers

€ 2,95

1½ x 2½ cm

1½ x 2½ cm

470A Rafters

€ 2,95

470A Rafters

€ 2,95

1,3 x 2,3 cm

066B Ranger lg

€ 3,70

066B Ranger lg

€ 3,70

2½ x 3½ cm

065A Ranger sm

€ 2,95

065A Ranger sm

€ 2,95

1½ x 2½ cm

166A Row boat

€ 2,95

166A Row boat

€ 2,95

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 11 Palms with huts

230B Running kids

€ 3,70

230B Running kids

€ 3,70

2½ x 3½ cm

473A Scuba diver

€ 2,95

473A Scuba diver

€ 2,95

1,3 x 2,3 cm

474A Skier and dog

€ 2,95

474A Skier and dog

€ 2,95

2,5 x 2,8 cm

159A Solo canoeist

€ 2,95

159A Solo canoeist

€ 2,95

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

388A Stroller

€ 2,95

388A Stroller

€ 2,95

2 x 2 cm

160A Strolling

€ 2,95

160A Strolling

€ 2,95

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 10 Country Chapel sm

14 x 21 cm

alleen op bestelling leverbaar

14 x 21 cm

alleen op bestelling leverbaar

3,5 x 4 cm

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm