Engelen

EI D1621/29 Angel baby

€ 3,75

EI D1621/29 Angel baby

€ 3,75

3½ x 3½ cm

Kijk ook eens naar EI Plate 29

NS Q8701 Angel choir 1

€ 7,90

NS Q8701 Angel choir 1

€ 7,90

8 x 8½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 87

NS R8702 Angel choir 2

€ 9,25

NS R8702 Angel choir 2

€ 9,25

8 x 9 cm

Kijk ook eens naar NS Plate 87

NS R6408 Angel lg

€ 9,25

NS R6408 Angel lg

€ 9,25

7 x 10 cm

Kijk ook eens naar NS Plate 64

NS Q9403 Angel on cloud

€ 7,90

NS Q9403 Angel on cloud

€ 7,90

9 x 9 cm

Kijk ook eens naar NS Plate 94

NS Q3506 Angel sm

€ 7,90

NS Q3506 Angel sm

€ 7,90

7 x 9½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 35

CP R503 Angel wings (2 stamps)

€ 9,25

CP R503 Angel wings (2 stamps)

€ 9,25

7½ x 7½ cm

 

NS P8704 Angel with flower

€ 7,90

NS P8704 Angel with flower

€ 7,90

6½ x 7½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 87

NS Q4801 Angel with violoncello

€ 7,90

NS Q4801 Angel with violoncello

€ 7,90

6½ x 8½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 48

EI K1624/32a Angels on high

€ 5,75

EI K1624/32a Angels on high

€ 5,75

7½ x 8½ cm

Kijk ook eens naar EI Plate 32a

EI F1359/72 Angelwings

€ 4,55

EI F1359/72 Angelwings

€ 4,55

2½ x 5 cm elk

Kijk ook eens naar EI Plate 72

NS R0508 Butterfly kisses

€ 9,25

NS R0508 Butterfly kisses

€ 9,25

8½ x 10½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 05

NS D5105 Cherub

€ 3,75

NS D5105 Cherub

€ 3,75

2½ x 4½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 51

EI F1623/30 Cherub dance

€ 4,55

EI F1623/30 Cherub dance

€ 4,55

3½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar EI Plate 30

NS D9208 Cupid on key

€ 3,75

NS D9208 Cupid on key

€ 3,75

3 x 4½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 92

NS N9213 Cupid whispering

€ 6,90

NS N9213 Cupid whispering

€ 6,90

5½ x 6 cm

Kijk ook eens naar NS Plate 92

EI S1223/14 Easter angel

€ 10,70

EI S1223/14 Easter angel

€ 10,70

10 x 13 cm

Kijk ook eens naar EI Plate 14

SW K05090/SWCP03 Engel

€ 5,75

SW K05090/SWCP03 Engel

€ 5,75

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar SWCP Plate 03

SW D05059/SWCP03 Engel met harten

€ 3,75

SW D05059/SWCP03 Engel met harten

€ 3,75

4 x 4½ cm

Kijk ook eens naar SWCP Plate 03

8 x 10 cm

Kijk ook eens naar SW Plate 185

6½ x 8 cm

Kijk ook eens naar SW Plate 185

EI C1604/30 Fiddler cherub

€ 3,35

EI C1604/30 Fiddler cherub

€ 3,35

3 x 4½ cm

Kijk ook eens naar EI Plate 30

NS C0513 Friends are

€ 3,35

NS C0513 Friends are

€ 3,35

2½ x 3½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 05

EI D1620/31 Harp playing cherub

€ 3,75

EI D1620/31 Harp playing cherub

€ 3,75

4 x 4½ cm

Kijk ook eens naar EI Plate 31

NS Q4808 Harpplaying angel

€ 7,90

NS Q4808 Harpplaying angel

€ 7,90

6½ x 11½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 48

NS D0503 I believe in angels

€ 3,75

NS D0503 I believe in angels

€ 3,75

3½ x 4 cm

Kijk ook eens naar NS Plate 05

NS K8705 Joy

€ 5,75

NS K8705 Joy

€ 5,75

5 x 6 cm

Kijk ook eens naar NS Plate 87

SW M05053/SWCP03 Liggende engel

€ 6,50

SW M05053/SWCP03 Liggende engel

€ 6,50

4 x 8½ cm

Kijk ook eens naar SWCP Plate 03

SW K05098/SWCP03 Mannelijke engel

€ 5,75

SW K05098/SWCP03 Mannelijke engel

€ 5,75

4 x 7½ cm

Kijk ook eens naar SWCP Plate 03

NS D6214 Pair of butterflywings

€ 3,75

NS D6214 Pair of butterflywings

€ 3,75

2 x 5 cm

Kijk ook eens naar NS Plate 62

NSPL005 Plate 005 Butterfly angel

€ 26,50

NSPL005 Plate 005 Butterfly angel

€ 26,50

20 x 26 cm

NSPL048 Plate 048 Winter

€ 26,50

NSPL048 Plate 048 Winter

€ 26,50

20 x 26 cm

NSPL087 Plate 087 Joy to the world

€ 26,50

NSPL087 Plate 087 Joy to the world

€ 26,50

20 x 26 cm

 

NSPL092 Plate 092 Hopelessly romantic

€ 26,50

NSPL092 Plate 092 Hopelessly romantic

€ 26,50

20 x 26 cm

NSPL094 Plate 094 Above and beyond

€ 26,50

NSPL094 Plate 094 Above and beyond

€ 26,50

20 x 26 cm

PLATESW109 Plate 109 Kerst 4

€ 19,50

PLATESW109 Plate 109 Kerst 4

€ 19,50

13 x 18 cm

PLATESW185 Plate 185 Kerst 6

€ 19,50

PLATESW185 Plate 185 Kerst 6

€ 19,50

13 x 18 cm

PLATESWCP03 Kerst

€ 19,50

PLATESWCP03 Kerst

€ 19,50

15 x 20 cm

CP N403 Raffaello's cherub 2

€ 6,90

CP N403 Raffaello's cherub 2

€ 6,90

4½ x 7 cm

NS Q9401 Reaching angel

€ 7,90

NS Q9401 Reaching angel

€ 7,90

7½ x 9½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 94

NS P9209 Romantic advise

€ 7,40

NS P9209 Romantic advise

€ 7,40

6½ x 7½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 92

NS G4803 Set of wings

€ 4,95

NS G4803 Set of wings

€ 4,95

2½ x 4½ cm

Kijk ook eens naar NS Plate 48 en NS Plate 103

EI F1622/28 Soaring cherub

€ 4,55

EI F1622/28 Soaring cherub

€ 4,55

3 x 7 cm

Kijk ook eens naar EI Plate 28

EI C1605/29 Sorrowful cherub

€ 3,35

EI C1605/29 Sorrowful cherub

€ 3,35

3 x 4½ cm

Kijk ook eens naar EI Plate 29

SW Q10055/109 Sterrenengel

€ 7,90

SW Q10055/109 Sterrenengel

€ 7,90

7 x 10 cm

Kijk ook eens naar SW Plate 109

FAS N1408 Vleugels groot

€ 6,90

FAS N1408 Vleugels groot

€ 6,90

3 x 4½ cm

Kijk ook eens naar FAS Plate 14 en naar FAS Plate 29

FAS F2005 Vleugels klein

€ 4,55

FAS F2005 Vleugels klein

€ 4,55

1½ x 3½ cm

Kijk ook eens naar FAS Plate 20