Stampscapes Bergen/stenen

183G Babbling brook

€ 7,40

183G Babbling brook

€ 7,40

7 x 10½ cm

005G Boulders lg

€ 7,40

005G Boulders lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

004E Boulders sm

€ 5,35

004E Boulders sm

€ 5,35

5 x 7 cm

205F Boulders with lichen lg

€ 6,35

205F Boulders with lichen lg

€ 6,35

5 x 10½ cm

210C Boulders with lichen sm

€ 3,70

210C Boulders with lichen sm

€ 3,70

2½ x 5½ cm

007G Boulders with trees lg

€ 7,40

007G Boulders with trees lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

006E Boulders with trees sm

€ 5,35

006E Boulders with trees sm

€ 5,35

5 x 7 cm

184G Brook falls

€ 7,40

184G Brook falls

€ 7,40

7 x 10½ cm

185G Brook side boulders

€ 7,40

185G Brook side boulders

€ 7,40

7 x 10½ cm

015G Cascading falls lg

€ 7,40

015G Cascading falls lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

257F Cliffs and waves

€ 6,25

257F Cliffs and waves

€ 6,25

5 x 10½ cm

332F Cobbled path

€ 6,25

332F Cobbled path

€ 6,25

7½ x 9 cm

181G Cracked earth lg

€ 7,40

181G Cracked earth lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

180E Cracked earth sm

€ 5,35

180E Cracked earth sm

€ 5,35

5 x 7 cm

392F Grassy bluffs

€ 6,25

392F Grassy bluffs

€ 6,25

2 x 7½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 17 Islands

043G Gushing falls lg

€ 7,40

043G Gushing falls lg

€ 7,40

7½ x 11 cm

042E Gushing falls sm

€ 5,35

042E Gushing falls sm

€ 5,35

5 x 7 cm

095G Island mountain lg

€ 7,40

095G Island mountain lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

099E Island mountain sm

€ 5,35

099E Island mountain sm

€ 5,35

5 x 7 cm

049G Lakeside cove lg

€ 7,40

049G Lakeside cove lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 08 Lakeside cove lg

048E Lakeside cove sm

€ 5,35

048E Lakeside cove sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 09 Lakeside cove sm

051G Lakeside reflections lg

€ 7,40

051G Lakeside reflections lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

050E Lakeside reflections sm

€ 5,35

050E Lakeside reflections sm

€ 5,35

5 x 7 cm

054F Ledge

€ 6,25

054F Ledge

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 06 Lakeside cabin

 

055F Ledge with brush

€ 6,25

055F Ledge with brush

€ 6,25

5 x 10½ cm

220G Light, rocks and waves lg

€ 7,40

220G Light, rocks and waves lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

306E Light, rocks and waves sm

€ 5,35

306E Light, rocks and waves sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 12 Lighthouse

321F Mossy rocks lg

€ 6,25

321F Mossy rocks lg

€ 6,25

5 x 10½ cm

322C Mossy rocks sm

€ 3,70

322C Mossy rocks sm

€ 3,70

2½ x 6 cm

02B-UM Nature UM sheet 02

€ 23,35

02B-UM Nature UM sheet 02

€ 23,35

14 x 21 cm

Wordt alleen als plate verkocht.

03B-UM Nature UM sheet 03

€ 23,35

03B-UM Nature UM sheet 03

€ 23,35

14 x 21 cm

Wordt alleen als plate verkocht.

20B-UM Nature UM sheet 06 Lakeside cabin

€ 23,35

20B-UM Nature UM sheet 06 Lakeside cabin

€ 23,35

14 x 21 cm

21B-UM Nature UM sheet 07 Country chapel

€ 23,35

21B-UM Nature UM sheet 07 Country chapel

€ 23,35

19 x 24 cm

19 x 24 cm

14 x 21 cm

26B-UM Nature UM sheet 12 Lighthouse sm

€ 23,35

26B-UM Nature UM sheet 12 Lighthouse sm

€ 23,35

14 x 21 cm

063G Old mill lg

€ 7,40

063G Old mill lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

 

062E Old mill sm

€ 5,35

062E Old mill sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 16 Rustic Structures

256A Pebbles

€ 2,45

256A Pebbles

€ 2,45

1½ x 2½ cm

207E Pine island

€ 5,35

207E Pine island

€ 5,35

5 x 7 cm

195G Pines and rocks lg

€ 7,40

195G Pines and rocks lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 8 Lakeside cove lg

267E Pines and rocks sm

€ 5,35

267E Pines and rocks sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

129B Rock 1

€ 3,10

129B Rock 1

€ 3,10

2½ x 3½ cm

 

130B Rock 2

€ 3,10

130B Rock 2

€ 3,10

2½ x 3½ cm

131A Rock duo sm

€ 2,45

131A Rock duo sm

€ 2,45

2 x 2½ cm

323C Rocks and grass lg

€ 3,70

323C Rocks and grass lg

€ 3,70

2½ x 5½ cm

301A Rocks and grass sm

€ 2,45

301A Rocks and grass sm

€ 2,45

1½ x 2½ cm

206E Rocks and leaves

€ 5,35

206E Rocks and leaves

€ 5,35

5 x 7 cm

071E Rocks and reeds

€ 5,35

071E Rocks and reeds

€ 5,35

5 x 7 cm

235E Rocks and waves

€ 5,35

235E Rocks and waves

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 12 Lighthouse

437B Rocks in water lg

€ 3,10

437B Rocks in water lg

€ 3,10

2½ x 5 cm

438A Rocks in water sm

€ 2,45

438A Rocks in water sm

€ 2,45

1 x 2½ cm

439G Rocky bluff

€ 7,40

439G Rocky bluff

€ 7,40

5 x 15½ cm

133G Rocky cliff left

€ 7,40

133G Rocky cliff left

€ 7,40

7 x 10½ cm

134G Rocky cliff right

€ 7,40

134G Rocky cliff right

€ 7,40

7 x 10½ cm

073G Rocky creek

€ 7,40

073G Rocky creek

€ 7,40

7 x 10½ cm

188F Rocky peaks lg

€ 6,25

188F Rocky peaks lg

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 7 Country Chapel lg

211C Rocky peaks sm

€ 3,70

211C Rocky peaks sm

€ 3,70

2½ x 5½ cm

 

324G Rocky waterside left

€ 7,40

324G Rocky waterside left

€ 7,40

7½ x 11½ cm

325G Rocky waterside right

€ 7,40

325G Rocky waterside right

€ 7,40

7½ x 11½ cm

268E Sand pattern

€ 5,35

268E Sand pattern

€ 5,35

5 x 7 cm

249E Seaside dwellings

€ 5,35

249E Seaside dwellings

€ 5,35

5 x 7 cm

 

075G Side falls lg

€ 7,40

075G Side falls lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

382F Stonewall 1 left

€ 6,25

382F Stonewall 1 left

€ 6,25

6 x 10 cm

383F Stonewall 1 right

€ 6,25

383F Stonewall 1 right

€ 6,25

6 x 10 cm

384F Stonewall 2 left

€ 6,25

384F Stonewall 2 left

€ 6,25

6 x 12 cm

385F Stonewall 2 right

€ 6,25

385F Stonewall 2 right

€ 6,25

6 x 12 cm

182G Tall peak

€ 7,40

182G Tall peak

€ 7,40

7 x 10½ cm

080G Tall rock lg

€ 7,40

080G Tall rock lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

079E Tall rock sm

€ 5,35

079E Tall rock sm

€ 5,35

5 x 7 cm

082G Tall rock with falls lg

€ 7,40

082G Tall rock with falls lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

081E Tall rock with falls sm

€ 5,35

081E Tall rock with falls sm

€ 5,35

5 x 7 cm

299B Three rocks and grass

€ 3,10

299B Three rocks and grass

€ 3,10

2½ x 3½ cm

 

328B Tiny rocks

€ 3,10

328B Tiny rocks

€ 3,10

2 x 4 cm

329A Tiny rocks sm

€ 2,45

329A Tiny rocks sm

€ 2,45

1 x 2 cm

431E Wolf on rock

€ 5,35

431E Wolf on rock

€ 5,35

4½ x 10 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 Canine set