Stampscapes Bomen/planten

263D Aspen row

€ 4,45

263D Aspen row

€ 4,45

3½ x 5½ cm

213G Autumn bank left

€ 7,40

213G Autumn bank left

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 13 Autumn leaves

214G Autumn bank right

€ 7,40

214G Autumn bank right

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 13 Autumn leaves

212G Autumn brook

€ 7,40

212G Autumn brook

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 13 Autumn leaves

122F Bare branch lg

€ 6,25

122F Bare branch lg

€ 6,25

5 x 10½ cm

 

121B Bare branch sm

€ 3,10

121B Bare branch sm

€ 3,10

2½ x 3½ cm

314G Beaver dam

€ 7,40

314G Beaver dam

€ 7,40

5 x 16 cm

317C Beaver lodge

€ 3,70

317C Beaver lodge

€ 3,70

2½ x 6 cm

 

312I Birch trees lg

€ 8,90

312I Birch trees lg

€ 8,90

8½ x 14 cm

313G Birch trees sm

€ 7,40

313G Birch trees sm

€ 7,40

7 x 11½ cm

245B Black oak

€ 3,10

245B Black oak

€ 3,10

2½ x 3½ cm

221G Blooms and bridge

€ 7,40

221G Blooms and bridge

€ 7,40

7 x 10½ cm

192B Bush lg

€ 3,10

192B Bush lg

€ 3,10

2½ x 3½ cm

191A Bush sm

€ 2,45

191A Bush sm

€ 2,45

1½ x 2½ cm

144F Cabin with fence

€ 6,25

144F Cabin with fence

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 16 Rustic structures

017D Cattails lg

€ 4,45

017D Cattails lg

€ 4,45

3½ x 5½ cm

016B Cattails sm

€ 3,10

016B Cattails sm

€ 3,10

2½ x 3½ cm

318I Covered bridge lg

€ 8,90

318I Covered bridge lg

€ 8,90

9 x 12½ cm

319F Covered bridge sm

€ 6,25

319F Covered bridge sm

€ 6,25

6 x 9 cm

097E Crooked limb

€ 5,35

097E Crooked limb

€ 5,35

5 x 7 cm

146F Crooked path

€ 6,25

146F Crooked path

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 7 Country Chapel lg

145F Curvelinear road

€ 6,25

145F Curvelinear road

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 10 Country Chapel sm

271G Curvy branch

€ 7,40

271G Curvy branch

€ 7,40

7 x 10½ cm

414F Curvy walk way

€ 6,25

414F Curvy walk way

€ 6,25

8 x 9½ cm

349F Cypress cluster

€ 6,25

349F Cypress cluster

€ 6,25

7 x 7½ cm

347C Cypress knees lg

€ 3,70

347C Cypress knees lg

€ 3,70

3 x 4½ cm

348A Cypress knees sm

€ 2,45

348A Cypress knees sm

€ 2,45

2 x 2 cm

345I Cypress lg

€ 8,90

345I Cypress lg

€ 8,90

7½ x 16 cm

346F Cypress sm

€ 6,25

346F Cypress sm

€ 6,25

5 x 11½ cm

375G Dirt road lg

€ 7,40

375G Dirt road lg

€ 7,40

7 x 12 cm

374E Dirt road sm

€ 5,35

374E Dirt road sm

€ 5,35

4 x 7½ cm

 

289D Fence

€ 4,45

289D Fence

€ 4,45

3½ x 5½ cm

102A Fern

€ 2,45

102A Fern

€ 2,45

2 x 2½ cm

243A Fir row

€ 2,45

243A Fir row

€ 2,45

1½ x 2½ cm

030C Fir tree

€ 3,70

030C Fir tree

€ 3,70

2 x 5 cm

036B Foliage lg

€ 3,10

036B Foliage lg

€ 3,10

2½ x 3½ cm

035A Foliage sm

€ 2,45

035A Foliage sm

€ 2,45

1½ x 2½ cm

 

218G Frosted aspen

€ 7,40

218G Frosted aspen

€ 7,40

7 x 10½ cm

128D Grass cluster

€ 4,45

128D Grass cluster

€ 4,45

3½ x 5½ cm

 

208D Grass texture

€ 4,45

208D Grass texture

€ 4,45

3½ x 5½ cm

355G Hanging branch lg

€ 7,40

355G Hanging branch lg

€ 7,40

5½ x 16 cm

356D Hanging branch sm

€ 4,45

356D Hanging branch sm

€ 4,45

3 x 9 cm

290D Lace

€ 4,45

290D Lace

€ 4,45

3½ x 5½ cm

280F Lake island

€ 6,25

280F Lake island

€ 6,25

4½ x 11 cm

147F Lakeside cabin

€ 6,25

147F Lakeside cabin

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 6 Lakeside cabin sm

049G Lakeside cove lg

€ 7,40

049G Lakeside cove lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 08 Lakeside cove lg

048E Lakeside cove sm

€ 5,35

048E Lakeside cove sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 09 Lakeside cove sm

127A Leaf sprig

€ 2,45

127A Leaf sprig

€ 2,45

2 x 3 cm

053F Leafless limbs lg

€ 6,25

053F Leafless limbs lg

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 15 The beautiful trees

052C Leafless limbs sm

€ 3,70

052C Leafless limbs sm

€ 3,70

2½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 13 Autumn leaves

371G Leafless pine lg

€ 7,40

371G Leafless pine lg

€ 7,40

5 x 15½ cm

 

370E Leafless pine med

€ 5,35

370E Leafless pine med

€ 5,35

3½ x 11 cm

369C Leafless pine sm

€ 3,70

369C Leafless pine sm

€ 3,70

2 x 7½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 15 The beautiful trees

277F Leafy branch

€ 6,25

277F Leafy branch

€ 6,25

4½ x 11 cm

399E Leaves

€ 5,35

399E Leaves

€ 5,35

6 x 7 cm

397D Leaves hanging lg

€ 4,45

397D Leaves hanging lg

€ 4,45

3½ x 7½ cm

398B Leaves hanging sm

€ 3,10

398B Leaves hanging sm

€ 3,10

2 x 4 cm

055F Ledge with brush

€ 6,25

055F Ledge with brush

€ 6,25

5 x 10½ cm

295C Lilly grass

€ 3,70

295C Lilly grass

€ 3,70

2½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

259F Maple brook

€ 6,25

259F Maple brook

€ 6,25

5 x 10½ cm

239D Maple pair

€ 4,45

239D Maple pair

€ 4,45

3½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 13 Autumn leaves

240B Maple trio

€ 3,10

240B Maple trio

€ 3,10

2½ x 3½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 13 Autumn leaves

057G Meadow

€ 7,40

057G Meadow

€ 7,40

7 x 10½ cm

373I Mossy trunks lg

€ 8,90

373I Mossy trunks lg

€ 8,90

6½ x 15 cm

372F Mossy trunks sm

€ 6,25

372F Mossy trunks sm

€ 6,25

5 x 11 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 15 The beautiful trees

20B-UM Nature UM sheet 06 Lakeside cabin

€ 23,35

20B-UM Nature UM sheet 06 Lakeside cabin

€ 23,35

14 x 21 cm

21B-UM Nature UM sheet 07 Country chapel

€ 23,35

21B-UM Nature UM sheet 07 Country chapel

€ 23,35

19 x 24 cm

22B-UM Nature UM sheet 08 Lakeside cove lg

€ 23,35

22B-UM Nature UM sheet 08 Lakeside cove lg

€ 23,35

19 x 24 cm

23B-UM Nature UM sheet 09 Lakeside cove sm

€ 23,35

23B-UM Nature UM sheet 09 Lakeside cove sm

€ 23,35

14 x 21 cm

24B-UM Nature UM sheet 10 Country chapel sm

€ 23,35

24B-UM Nature UM sheet 10 Country chapel sm

€ 23,35

14 x 21 cm

14 x 21 cm

34B-UM Nature UM sheet 13 Autumn leaves

€ 23,35

34B-UM Nature UM sheet 13 Autumn leaves

€ 23,35

14 x 21 cm

14 x 21 cm

14 x 21 cm

203G Oak branch lg

€ 7,40

203G Oak branch lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 8 Lakeside cove lg

311E Oak branch sm

€ 5,35

311E Oak branch sm

€ 5,35

5 x 7 cm

 

223F Oak row

€ 6,25

223F Oak row

€ 6,25

5 x 10½ cm

179G Oak tree lg

€ 7,40

179G Oak tree lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

178E Oak tree med.

€ 5,35

178E Oak tree med.

€ 5,35

5 x 7 cm

177B Oak tree sm

€ 3,10

177B Oak tree sm

€ 3,10

2½ x 3½ cm

 

224F Oaks and mist

€ 6,25

224F Oaks and mist

€ 6,25

5 x 10½ cm

293C Old fence

€ 3,70

293C Old fence

€ 3,70

2½ x 5½ cm

063G Old mill lg

€ 7,40

063G Old mill lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

 

062E Old mill sm

€ 5,35

062E Old mill sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 16 Rustic Structures

100D Palm cluster

€ 4,45

100D Palm cluster

€ 4,45

3½ x 5½ cm

 

096G Palm cove

€ 7,40

096G Palm cove

€ 7,40

7 x 10½ cm

126B Palm duo

€ 3,10

126B Palm duo

€ 3,10

2½ x 3½ cm

136C Palm frond 1

€ 3,70

136C Palm frond 1

€ 3,70

2 x 5½ cm

137C Palm frond 2

€ 3,70

137C Palm frond 2

€ 3,70

2 x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 11 Palms with huts

138C Palm frond 3

€ 3,70

138C Palm frond 3

€ 3,70

2 x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 11 Palms and huts

124F Palm frond lg

€ 6,25

124F Palm frond lg

€ 6,25

4½ x 11 cm

120F Palm island

€ 6,25

120F Palm island

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 11 Palms and huts

123F Palm stalks

€ 6,25

123F Palm stalks

€ 6,25

5 x 10½ cm

125C Palm trio

€ 3,70

125C Palm trio

€ 3,70

2½ x 5½ cm

135F Palms with bungalows

€ 6,25

135F Palms with bungalows

€ 6,25

5 x 10½ cm

094G Palms with huts lg

€ 7,40

094G Palms with huts lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

310E Palms with huts sm

€ 5,35

310E Palms with huts sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 11 Palms with huts

064B Pickerel rush

€ 3,10

064B Pickerel rush

€ 3,10

2½ x 3½ cm

207E Pine island

€ 5,35

207E Pine island

€ 5,35

5 x 7 cm

150E Pine row

€ 5,35

150E Pine row

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 6 Lakeside cabin

196F Pine tree lg

€ 6,25

196F Pine tree lg

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 6 Lakeside cabin

195G Pines and rocks lg

€ 7,40

195G Pines and rocks lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 8 Lakeside cove lg

267E Pines and rocks sm

€ 5,35

267E Pines and rocks sm

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

101A Plant

€ 2,45

101A Plant

€ 2,45

2 x 2½ cm

272G Prickly branches

€ 7,40

272G Prickly branches

€ 7,40

7 x 10½ cm

238G Quaking aspen lg

€ 7,40

238G Quaking aspen lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

237E Quaking aspen sm

€ 5,35

237E Quaking aspen sm

€ 5,35

5 x 7 cm

068D Reeds lg

€ 4,45

068D Reeds lg

€ 4,45

3½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 6 Lakeside cabin en naar UM Sheet 7 Country Chapel lg

067B Reeds sm

€ 3,10

067B Reeds sm

€ 3,10

2½ x 3½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

320G River

€ 7,40

320G River

€ 7,40

7 x 12½ cm

323C Rocks and grass lg

€ 3,70

323C Rocks and grass lg

€ 3,70

2½ x 5½ cm

301A Rocks and grass sm

€ 2,45

301A Rocks and grass sm

€ 2,45

1½ x 2½ cm

071E Rocks and reeds

€ 5,35

071E Rocks and reeds

€ 5,35

5 x 7 cm

073G Rocky creek

€ 7,40

073G Rocky creek

€ 7,40

7 x 10½ cm

234F Sedge bank left

€ 6,25

234F Sedge bank left

€ 6,25

5 x 10½ cm

233F Sedge bank right

€ 6,25

233F Sedge bank right

€ 6,25

5 x 10½ cm

250E Sedge cluster lg

€ 5,35

250E Sedge cluster lg

€ 5,35

5 x 7 cm

265D Sedge cluster sm

€ 4,45

265D Sedge cluster sm

€ 4,45

3½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 10 Country chapel sm

251C Sedge filler

€ 3,70

251C Sedge filler

€ 3,70

2½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 7 Country Chapel lg en naar UM Sheet 10 Country Chapel sm

242G Shagbark hickory lg

€ 7,40

242G Shagbark hickory lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

241E Shagbark hickory sm

€ 5,35

241E Shagbark hickory sm

€ 5,35

5 x 7 cm

278F Soft hill

€ 6,25

278F Soft hill

€ 6,25

4½ x 11 cm

294C Soft pine

€ 3,70

294C Soft pine

€ 3,70

2½ x 5½ cm

352G Spanish moss left

€ 7,40

352G Spanish moss left

€ 7,40

5½ x 16 cm

351G Spanish moss right

€ 7,40

351G Spanish moss right

€ 7,40

5½ x 16 cm

354D Spanish moss sm left

€ 4,45

354D Spanish moss sm left

€ 4,45

3 x 9 cm

353D Spanish moss sm right

€ 4,45

353D Spanish moss sm right

€ 4,45

3 x 9 cm

330F Spiny branches lg

€ 6,25

330F Spiny branches lg

€ 6,25

5½ x 10 cm

331B Spiny branches sm

€ 3,10

331B Spiny branches sm

€ 3,10

2½ x 5 cm

273G Spooky branch

€ 7,40

273G Spooky branch

€ 7,40

7 x 10½ cm

078F Spruce tree lg

€ 6,25

078F Spruce tree lg

€ 6,25

5 x 10½ cm

077C Spruce tree sm

€ 3,70

077C Spruce tree sm

€ 3,70

2½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 15 The beautiful trees

303A Stump

€ 2,45

303A Stump

€ 2,45

1½ x 2½ cm

253D Tall grass lg

€ 4,45

253D Tall grass lg

€ 4,45

3½ x 5½ cm

254B Tall grass sm

€ 3,10

254B Tall grass sm

€ 3,10

2½ x 3½ cm

269G Three bare trees

€ 7,40

269G Three bare trees

€ 7,40

7 x 10½ cm

244E Tree cluster lg

€ 5,35

244E Tree cluster lg

€ 5,35

5 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 7 Country Chapel lg

266D Tree cluster sm

€ 4,45

266D Tree cluster sm

€ 4,45

3½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 10 Country Chapel sm

086B Tree duo lg

€ 3,10

086B Tree duo lg

€ 3,10

2½ x 3½ cm

085A Tree duo sm

€ 2,45

085A Tree duo sm

€ 2,45

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 15 The beautiful trees

087F Tree trunk

€ 6,25

087F Tree trunk

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 15 The beautiful trees

088F Tree trunk trio

€ 6,25

088F Tree trunk trio

€ 6,25

5 x 10½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 15 The beautiful trees

098E Tropical tree

€ 5,35

098E Tropical tree

€ 5,35

5 x 7 cm

274G Twisting leaves lg

€ 7,40

274G Twisting leaves lg

€ 7,40

7 x 10½ cm

275D Twisting leaves sm

€ 4,45

275D Twisting leaves sm

€ 4,45

3½ x 5½ cm

226E Twisting oak

€ 5,35

226E Twisting oak

€ 5,35

5 x 7 cm

222F Twisting pine

€ 6,25

222F Twisting pine

€ 6,25

5 x 10½ cm

304A Watergrass

€ 2,45

304A Watergrass

€ 2,45

1½ x 2½ cm

400D Wavy grass

€ 4,45

400D Wavy grass

€ 4,45

3½ x 7½ cm

366C Winter bush

€ 3,70

366C Winter bush

€ 3,70

4 x 4½ cm

367B Winter twigs lg

€ 3,10

367B Winter twigs lg

€ 3,10

2½ x 4 cm

368A Winter twigs sm

€ 2,45

368A Winter twigs sm

€ 2,45

2½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 14 The snowy terrain